Mentenanta instalatiilor electroelectrice ( 28 ore curs). Mentenanţa. Aspecte globale privind mentenanţa. Evoluţia mentenanţei. Indicatori de performanţă pentru activitatea de mentenanţă. Implementarea si gestionarea activitatilor de mentenanta ale instalaţiilor electroenergetice. Detectarea, izolarea, identificarea şi diagnoza defectelor. Date strategice cu privire la avariile instalaţiilor electroenergetice. Moduri de defectare tipice pentru instalaţiile electroenergetice. Mentenanta bazata pe fiabilitate (RCM). Managementul mentenantei statiilor electrice din SEN.