Materiale suport pentru curs si laborator

https://www.researchgate.net/publication/268685619_Partea_electrica_a_centralelor_si_statiilor_PECS_si_Mentenanta_statiilor_electrice_MSE_Indrumar_de_laborator_328_pag

https://www.researchgate.net/publication/258129383_Ingineria_mentenantei_Concepte_si_aplicatii_in_instalatiile_electroenergetice


Mentenanta statiilor electrice (28 ore curs; 14 ore aplicatii). 

Mentenanţa. Mentenanţa corectivă. Mentenanţa preventivă. Mentenanţa predictivă. Modelarea matematică a mentenanţei. Indicatori de performanţă pentru activitatea de mentenanţă. Detectarea, izolarea, identificarea şi diagnoza defectelor. Mentenanta bazata pe fiabilitate (rcm). Managementul mentenantei statiilor electrice din SEN. Sistemul computerizat de management al mentenanţei