Sisteme de programare pentru modelare si simulare (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Conceptul de sisteme de programe pentru modelare şi simulare. Funcţii de bazǎ în utilizarea Matlab. Limbajul Matlab - operatori şi caractere speciale, instrucţiuni şi funcţii de control specifice. Generarea şi manipularea vectorilor si a matricelor. Algebră numerică lineară. Funcţii matematice în Matlab. Analiza datelor şi transformata Fourier. Maximele şi minimele unei funcţii. Calcule numerice cu polinoame. Interpolarea şi aproximarea datelor. Derivarea şi diferenţierea numerică a funcţiilor. Integrarea numerică a funcţiilor. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale. Elemente de bază în utilizarea Simulink pentru simulare.