Teoria si modelarea instalatiilor termohidraulice (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Consideraţii generale privind modelarea şi simularea instalaţiilor termohidraulice. Modelarea şi simularea schimbătoarelor de căldură monofazice şi bifazice. Modelarea şi simularea instalaţiilor de alimentare şi ardere a combustibilului. Modelarea şi simularea tamburului şi ţevilor coborâtoare. Tehnici de modelarea a ansamblului generatorului de abur. Modelarea şi simularea degazorului termic. Modelarea şi simularea condensatoarelor. Modelarea şi simularea turnurilor de rǎcire. Modelarea şi simularea instalaţiilor de vaporizare şi uscare. Modelarea şi simularea turbinei cu gaze şi turbinei cu abur.