• Algoritmi numerici. Conditionare. Calitatea unui algoritm. Tipuri de erori. Polinomul de interpolare Lagrange cu una si doua variabile. Interpolare cu functii spline cubice. Polinoame de interpolare Newton. Aproximarea prin serii Taylor. Regresia liniara si polinomiala. Alte tipuri de regresii folosite frecvent. Aproximarea în sens Cebasev (polinomul de minimax).
    Integrarea numerica prin metoda trapezelor si metoda Simpson. Formule de cuadratura Gauss-Legendre, Gauss-Cebasev si Gauss-Hermite. Metoda Romberg si extrapolarea Richardson. Derivarea numerica. Metode pentru rezolvarea numerica a ecuatiilor algebrice si transcendente: metoda bisectiei, metoda substitutiilor succesive, metoda tangentei (Newton) pentru ecuatii de variabila reala si respectiv complexa. Metode pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare: metode directe (metoda de eliminare Gauss si respectiv Gauss cu factorizare triunghiulara); metode iterative (metodele Jacobi si respectiv Gauss-Seidel). Metode pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii neliniare: metoda Jacobi, metoda Newton generalizata, metoda Newton-Raphson. Metodele Runge-Kutta de ordin I - IV pentru integrarea ecuatiei diferentiale de ordin întai cu conditie initiala. Metode tip predictor-corector. Metode Runge-Kutta pentru sisteme de ecuatii diferentiale de ordin I cu conditii initiale. Metoda diferentelor finite pentru ecuatii diferentiale de ordin II cu conditii la limite. Integrarea numerica a ecuatiei de tip eliptic. Scheme explicite si implicite pentru integrarea ecuatiei de tip parabolic – Algoritmul Thomas.

  • Semestrul 2 - Anul II SEMESTRUL II SERIA C
  • Semestrul 2 - Anul II SEMESTRUL II SERIA C
  • Semestrul 2 - Anul II SEMESTRUL II SERIA C
  • Semestrul 2 - Anul II SEMESTRUL II SERIA C
  • Semestrul 2 - Anul II SEMESTRUL II SERIA C
  • Semestrul 2 - Anul II SEMESTRUL II SERIA C
  • Semestrul 2 - Anul II SEMESTRUL II SERIA C