Courses 
Cercetare ştiinţifică pentru dizertaţie 1Information
Automatizarea proceselor energeticeInformation
Cercetare ştiinţifică pentru dizertaţie 2Information
Compatibilitatea electromagnetică a instalaţiilor de automatizareInformation
Informatizarea proceselor energeticeInformation
Mentenanţa staţiilor electricInformation
Modelarea şi simularea dispozitivelor FACTSInformation
Modelarea si simularea proceselor din centralele electriceInformation
Modelarea si simularea proceselor dinamice din sistemele electroenergeticeInformation
Monitorizarea şi controlul calitatii energieiInformation
Programare matematică aplicată în optimizarea proceselor energeticeInformation
Sisteme de achiziţie şi transmisie de dateInformation
Structuri de conducere ierarhizată in sistemele electroenergeticeInformation