Courses 
Calitatea energiei electriceInformation
Cercetare ştiinţifică pentru dizertaţie 1Information
Cercetare ştiinţifică pentru dizertaţie 2Information
Compatibilitatea electromagnetică a instalaţiilor electroenergeticeInformation
Complemente de electrotehnicăInformation
Coordonarea izolaţieiInformation
Dinamica sistemelor electroenergeticeInformation
Metode de optimizareInformation
Perturbaţii şi emisii electromagnetice în instalaţiile electroenergeticeInformation
Regimuri tranzitoriiInformation
Reţele electrice la tensiune continuăInformation
Tehnologii avansate în sistemele electroenergetice: FACTS şi IAInformation
Tehnologii digitale şi sisteme SCADA în conducerea SEEInformation
Utilizarea eficientă a energiei electriceInformation