Courses 
Modelarea şi simularea proceselor de epurareInformation
Cercetare ştiinţifică pentru dizertaţie 1Information
Cercetare ştiinţifică pentru dizertaţie 2Information
Dinamica particulelor poluante în aerInformation
Elaborarea şi evaluarea proiectelor de mediuInformation
Impactul energeticii asupra calităţii apelor subteraneInformation
Metodologii de cercetare a instalaţiilor şi echipamentelor de epurareInformation
Modele numerice în problemele mediuluiInformation
Prelucrarea statistică a datelorInformation
Procese unitare moderne pentru tratare si epurareInformation
Reducerea emisiilor de noxe şi gestiunea deşeurilorInformation
Tehnici de măsurare a emisiilor poluanteInformation