Courses 
CavitaţieInformation
Centrale hidroelectriceInformation
Cercetare ştiinţifică 1Information
Cercetare ştiinţifică 2Information
Elemente de statistică şi prelucrarea datelorInformation
Gospodărirea apelorInformation
Hidrodinamica subteranăInformation
Hidrodinamica turbomaşinilorInformation
Încercarea maşinilor hidraulice şi teoria experimentuluiInformation
Modele numerice în hidraulică şi hidroenergeticăInformation
Morfologia şi reconstrucţia cursurilor de apăInformation
Optimizarea exploatării AHEInformation
Relaţii industrialeInformation
Utilizarea sistemelor informatice geografice în hidroenergeticăInformation