Sub-categories
MA1. Tehnologii eficiente pentru producerea, transportul si consumul energiei electrice si termice
MA2. Radioprotectie si securitate nucleara
MA3. Hidraulica tehnica si hidroenergetica
MA4. Impactul producerii si utilizarii energiei asupra mediului
MA5. Sisteme Electroenergetica Performante
MA6. Compatibilitate electromagnetica si calitatea energiei electrice
MB1. Managementul Mediului
Eficienta energetica (Bologna)
Hidraulica tehnica si Hidroenergetica(Bologna)
Impactul producerii şi utilizării energiei asupra mediului(Bologna)
Ingineria sistemelor electroenergetice(Bologna)
Inginerie nucleara(Bologna)
Managementul sistemelor energetice(Bologna)
Sisteme termoenergetice(Bologna)
Surse regenerabile de energie(Bologna)
Informatica aplicata in energetica(Bologna)